2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
8
Eco system je špičkový hliníkový systém, který kombinuje 
estetický design s energetickou efektivností. S hodnotou 
součinitele prostupu tepla až 2,20 W/m
2
K splňuje tepelně 
technické normy většiny evropských zemí.
Eco system nabízí řešení pro běžná ven a dovnitř otvíravá 
okna a dveře. Kromě toho také umožňuje časově méně 
náročné zpracování a výrobu.
Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru.
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
FUNCTIONAL
Min. pohledová šířka 
dovnitř otvíravé okno
Rám
48 mm
Křídlo
30 mm
Min. pohledová šířka
dovnitř otvíravé dveře
Rám
67 mm
Křídlo
74 mm
Stavební hloubka okna
Rám
50 mm
Křídlo
59 mm
Hloubka zasklívací drážky
22 mm
Tloušťka zasklení
až 34 mm
Eco system
Okna a dveře
VLASTNOSTI
Neprůzvučnost
R
W
 (C; Ctr) 
≤ 39 (–1; –3) dB, v závislosti na typu skla
Vzduchotěsnost
až 600 Pa (třída 4)
Odolnost proti vloupání
WK 2 (dle ENV 1627 – 1630)
Tepelná izolace
U
f
 
≥ 2,20 W/m
2
K, v závislosti na použité kombinaci rámu a křídla
Vodotěsnost
až 750 Pa (třída E750)
Odolnost proti tlaku větru
až 1200 Pa (třída 3)
8
UPD
A
TED