2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
Systém CS 77-FP EI30 a EI 60 byl vyvinut na základě stávajícího 
profi lového systému CS 77 a příslušenství pro okna a dveře a byl zkoušen 
v optimalizovaném evropském zkušebním a certifi kovaném programu. 
Uvedené časově rozpětí požární odolnosti je dosaženo vkládáním 
speciálního chladícího materiálu do komor profi lů a pomocí přilnavého 
a vodotěsného napěňovacího těsnění.
Uvedená systémová řada CS 77 protipožárních profi lů je určena 
zpravidla k výrobě ven otvíravých jednokřídlých a dvoukřídlých dveří, 
panikových dveří, kombinací sestav dveří s bočními nebo horními světlíky 
a také prosklených příček. Tento rozsah různých sestav nabízí celou řadu 
variant a možností pro tvořivou práci architektů a projektantů.
Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru.
CS 77-FP
Okna a dveře
14
CS 77-FP EI60
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
Požární odolnosti
CS 77-FP EI30
CS 77-FP EI60
Hloubka zasklívací drážky
25 mm
25 mm
Tloušťka zasklení
15 až 49 mm
23 až 49 mm
Metoda zasklívání
pomocí EPDM
pomocí EPDM
Klasifi kace požární odolnosti
EW30, E30, EI30
EI45, EW60, E60, EI60
VLASTNOSTI
CS 77-FP EI30
CS 77-FP EI60
Evropská zkušební norma
EN 1364-1
EN 1634-1
EN 1364-1
EN 1634-1
Klasifi kační norma
EN 13501-2
EN 13501-2