2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
20
MATRIX
CP 45Pa
CP 50
CP 96 / 
CP 96-LS
CP 130 / 
CP 130-LS
CP 155 / 
CP 155-LS
CF 77
DESIGN
1  kolejnice
2 kolejnice
3 kolejnice
4 kolejnice
Zdvižně posuvný – 1 kolejnice
Zdvižně posuvný – 2 kolejnice
Zdvižně posuvný – 3 kolejnice
ODOLNOST PROTI VLOUPÁNÍ
1  kolejnice
2 kolejnice
3 kolejnice
VARIANTY TĚSNĚNÍ
Vysoká izolace (HI)
Ventalis
STAVEBNÍ HLOUBKA 2-RAIL
Rám
50 mm
50 mm
96 mm
110 / 130 / 139 mm
155 mm
77 mm
Křídlo
29 mm
33 mm
43 mm
59 mm
68 mm
77 mm
VLATNOSTI
Tepelná izolace (hodnota U
f
 
≥)*
3,40 W/m
2
K
3,50 W/m
2
K
2,78  W/m
2
K
2,155  W/m
2
K**
2,22 W/m
2
K
Třída vzduchotěsnosti 
(hodnoty v Pa)
4 (600 Pa)
3 (600 Pa)
4 (600 Pa)
4 (600 Pa)
4 (600 Pa)
Třída vodotěsnosti 
(hodnoty v Pa)
7A (300 Pa)
5A (200 Pa)
9A (600 Pa)
9A (600 Pa)
E900 (900 Pa)
Třída odolnosti proti tlaku 
(hodnoty v Pa)
4 (1600 Pa)
3 (1200 Pa)
3 (1200 Pa) 
3 (1200 Pa)
4 (1600 Pa)
* v závislosti na použité kombinaci rámu a křídla
** hodnota s variantou těsnění HI
ZÁKLADNÍ PŘEHLED
Posuvné systémy
20