2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
CP 130 / CP 130-LS
Posuvný systém
Posuvné a zdvižně posuvné prvky z nového systému CP 130 umožňují širokou 
škálu možností s vysokým „výkonem“. Tento systém je nejen velice funkční, 
nabízí také ekonomické a estetické řešení. Další výhodou tohoto systému je 
možnost kombinace s větracím systémem Ventalis. CP 130 je způsobem izolace 
založen na systému CS 68 a jako takový zvyšuje efektivitu výroby a kompatibilitu 
s aktuálním sortimentem. Výroba je tím velice zjednodušena, protože všechny 
konfi gurace (posuvné a zdvižně posuvné křídlo s 1 kolejnicí, 2 a 3 kolejnicemi) jsou 
kombinací shodných profi lů. Optimalizované prahové řešení, vylepšená tepelná 
izolace systému s hodnotou součinitele prostupu tepla U
f
 až 2,78W/m
2
a možnost používat silnější sklo s hmotností až 300 kg, zdůrazňují současné 
charakteristiky CP 130. Tento systém má navíc velice kompaktní design.
Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru.
26
NE
W
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
Varianty
CP 130 
1 KOLEJNICE
CP 130 
21 KOLEJNICE
CP 130
3 KOLEJNICE
CP 130-LS
2 KOLEJNICE
CP 130-LS 
3 KOLEJNICE
Viditelná 
šířka / výška
Rám
50 mm
50 mm
28 / 35 / 40 mm
28 / 35 / 40 mm
28 / 35 / 40 mm
Křídlo
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
T-profi le
76–115 mm
76–115 mm
76–115 mm
76–115 mm
76–115 mm
Celková hloubka 
systému
Rám
130 mm
110 / 130 / 139 mm
181 mm
139 mm
210 mm
Křídlo
59 mm
59 mm
59 mm
59 mm
59 mm
Hloubka zasklívací 
drážky
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Tloušťka zasklení
 až 44 mm
 až 44 mm
 až 44 mm
 až 44 mm
 až 44 mm
Metoda zasklívání
pomocí EPDM nebo silikonu
VLASTNOSTI
Vzduchotěsnost
do 600 Pa (třída 4)
Tepelná izolace
U
f
 
≥ 2,78 W/m
2
K
Odolnost proti vloupání
WK 2 (dle ENV 1627 – 1630)
Vodotěsnost
až 600 Pa (třída 9A)
Odolnost proti tlaku větru
až 1200 Pa (třída 3)