2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
CW 50
Fasádní systém
CW 50 je fasádní a střešní systém, který 
nabízí neomezenou tvůrčí svobodu 
a maximální průnik světla do 
interiéru. Systém nabízí 10 
různých stylů s odlišným 
venkovním vzhledem. Do 
všech kombinací svislých 
a šikmých ploch lze začlenit 
různé typy otvírek.
Značný rozsah systému nabízí 
variantní technická řešení pro různé typy 
fasád, jako například protipožární FP nebo 
vysoce izolační provedení HI.
Lze použít odlišné barvy v interiéru 
a exteriéru.
31
UPD
A
TED