2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
CW 65 EF
Fasádní systém
Modulový fasádní systém CW 65-EF umožňuje kompletní přípravu 
konstrukce ve výrobní hale. Výsledkem je velice rychlá a snadná 
montáž na stavbě. Produktivita systému však umožňuje splnit 
i estetické požadavky, protože CW 65-EF má profi ly široké pouze 65 mm. 
Přes poměrně malou šířku profi lů je systém velice stabilní a může 
být použit při rozměrech jednoho modulu o šířce 1600 mm a výšce 
až 3700 mm. Fasádní systém se velmi dobře hodí pro výškové budovy.
Profi ly mohou být snadno přizpůsobeny projektu v závislosti na 
požadavcích. CW 65-EF poskytuje zvýšenou izolaci s hodnotou U
f
 až 
2,6 W/m
2
K. Otvíravé prvky, jako jsou výklopná či POW okna, se dají snadno 
integrovat do systému. Varianta CW 65-EF-HI poskytuje zvýšenou izolaci 
s hodnotou U
f
 až 1,5 W/m
2
K a umožňuje instalaci trojskla s tloušťkou 
až 63 mm.
Systém CW 65-EF je také dostupný s estetickým strukturálním zasklením, 
kde skleněné plochy dělí spára s šířkou pouze 16 mm. Skla jsou lepena 
přímo na prefabrikovaný rám, což snižuje počet potřebných komponentů 
a minimalizuje dobu montáže.
Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru.
NE
W
35