2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
42
CR 120 je tepelně izolovaný střešní systém pro zimní zahrady, 
tvořený komorovými profi ly, které mají funkci nosníků pro skleněné, 
polykarbonátové nebo jiné panely.
Tento systém je kompatibilní se všemi posuvnými systémy Reynaers, 
okenními a dveřními systémy. Nabízí tak možnost řešení komplexních 
zimních zahrad, světlíků i samostatně stojících konstrukcí. Navíc 
tento systém umožňuje jednoduchou a rychlou montáž.
CR 120 je k dispozici v 6 variantách zpracování.
CR 120
Zimní zahrady
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
Varianty
FUNCTIONAL
RENAISSANCE
ORANGERY
Min. pohledová šířka
60 mm
Systémová hloubka nosného 
profi lu
70 mm / 100 mm
Sklon
5–45°
Úhel hřebene
90–170°
Tloušťka zasklení
6 až 40 mm
VLASTNOSTI
Vzduchotěsnost
až 150 Pa (třída 1)
Tepelná izolace
v závislosti na použité kombinaci profi lů – kontaktujte kancelář Reynaers
Odolnost proti tlaku větru
až 800 Pa (třída 2)