2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
BS 40
Slunolamy
Zastiňovací systém BS 40 nabízí inovativní a estetické řešení 
šetřící energii, vhodné v bytech a u menších budov. Systém 
se skládá z lamel tvaru z nebo c. Panely lze posouvat ručně 
nebo motorizovaně. Nabízejí se různé možnosti uspořádání 
od jednoho do tří panelů za sebou, a proto je ideálním systémem 
pro ovlivňování množství dopadajícího světla a řízení teploty 
a úrovně tepelného komfortu v budovách. Systém dovoluje 
různé možnosti montáže. Lze ho použít před fasádou, mezi 
patry, nebo v jakékoliv jiné kombinaci.
Z-LAMELY
C-LAMELY
46
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
BS 40
Tvar lamel
z nebo c / dřevo (volitelně)
Max. výška křídla
3000 mm (v závislosti na šířce)
Max. šířka křídla
2000 mm (v závislosti na výšce)
Max. hmotnost křídla
100 kg
Varianty
1, 2, nebo 3 kolejnice
Posuv
manuální nebo motorizovaný