2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
49
49
CW 60 Solar je estetický a technicky dokonalý systém, který pomáhá chránit životní prostředí, ideální pro tvorbu svislých 
a šikmých konstrukcí. Tento izolovaný systém byl navržen tak, aby svými profi ly nevrhal stín na fotovoltaické články.
 RB 10 Solar je ideální systém pro zábradlí na balkonech. Do systému lze integrovat skla s fotovoltaickými články, která 
plní nejen estetickou funkci, ale jsou také zdrojem energie.
CW 60 / RB 10 Solar
Solární systémy
NE
W
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
CW 60 SOLAR
RB 10 SOLAR
Použití 
na přístupných 
balkónech
Použití 
na nepřístupných 
balkónech
Typ výplně
částečně průhledná nebo normální, krystalická 
či amorfní, jednoduché sklo nebo dvojsklo, boční 
PV panel nebo zadní PV panel, broušené sklo
VPVB kryté dvojsklem
dvojsklo,
jednoduché sklo
Tedlar, 
standardní panely
Naklonění
15° až 90°
90°
60° až 90°