2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
52
Cintro
Doplňkové systémy
Profi ly systému CINTRO byly vyvinuty pro architektonická řešení 
s využitím převážně ohýbaných profi lů. Možnosti použití systému 
jsou nesčetné a lze z něj též konstruovat světlíky. Je možné použití 
různých druhů výplní včetně tabulového skla. Systém je proto 
ideální pro aplikace, kde je vyžadován průnik velkého množství 
denního světla.
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
CINTRO
Vnitřní viditelná šířka
60 mm
Vnější viditelná šířka
60 mm
Výška krycích lišt
8 mm
Výška nosných profi lů
8 až 35 mm
Modul setrvačnosti nosných profi lů
Ix = 0,2 až 9,8 cm
4
Tloušťka výplní
2 až 32 mm