2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
57
Ventalis
 
Doplňkové systémy
NE
W
Ventalis je větrací systém integrovaný do horní části okna nebo dveří 
větraného prostoru. Systém může být vytvořen v různých konfi guracích 
v závislosti na estetice a požadovaném proudění vzduchu. Patentované 
samoregulační jednotky automaticky otvírají a zavírají přívod vzduchu 
v době, kdy se zvyšuje nebo snižuje tlak větru, tak aby bylo proudění 
vzduchu neustále konstantní. Větrací klapka může být otevřena v 5-ti 
různých polohách a umožňuje uživatelům snadno přizpůsobit větrání 
měnícím se požadavkům, jako je například zvýšení počtu lidí 
v místnosti. V libovolné poloze udržují jednotky proudění 
vzduchu na požadované úrovni. Větrací jednotky vzdorují 
hmyzu a jsou odolné proti dešti. Navíc, v souvislosti 
s izolačním těsněním na klapce a speciální izolací na 
spojovacích prvcích, větrání za běžných podmínek zamezuje 
nebezpečí kondenzace.
57
VLASTNOSTI SAMOREGULAČNÍ JEDNOTKY
Vzduchotěsnost
max. zkoušený tlak: 300 Pa (třída 2)
Vodotěsnost
třída 9A (650 Pa v zavřené poloze, 450 Pa v otevřené poloze)
Odolnost proti tlaku větru
max. zkoušený tlak: 2000 Pa (třída 5)
průhyb C
<1/300
Proudění vzduchu
2 Pa = 50 +/– 3m
3
/h lm
Samoregulace
třída P3