2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
59
Reynaers nabízí více než 400 vysoce kvalitních barev: lesklé a matné povrchové úpravy, 
pastelové odstíny, kovové a eloxované barvy, barvy s odolností proti poškrábání, nízko-údržbové 
barvy Coatex nebo imitace dřeva. Věděli jste ale, že si můžete vybrat různé barvy na vnitřní 
a vnější straně profi lů oken a dveří? Přesně tato možnost totiž přináší svobodu barev na váš 
dům.
Povrchové úpravy
Reynaers profi ly jsou z extrudované hliníkové slitiny EN 573-3 (AW 6060). Tato slitina nabízí 
velmi vysokou životnost a odolnost proti poškození v důsledku vnějších povětrnostních 
podmínek. Ochrana a barvení hliníkových profi lů lze provádět buď pomocí lakování nebo 
eloxáže.
Lakování nebo smaltování se provádí v souladu se specifi kacemi Qualicoat a spočívá v použití 
barevné vrstvy prášku a smaltování mezi 180 a 200°C tak, aby se získala souvislá barevná 
vrstva.
Elox, v souladu se specifi kacemi Qualanod, je tvrdá vrstva oxidu, která hermeticky uzavírá 
hliníkový povrch a tím ho chrání před korozí. Kovový vzhled profi lů však zůstává zachován. 
Za účelem estetické 
variability, může být 
elox v řadě různých 
odstínů. Kromě toho 
je možné získat další 
variantu pomocí zvláštní 
předúpravy (např. 
kartáčováním).
Coatex, strukturovaný lak 
fi rmy Reynaers Aluminium, 
má mimořádně atraktivní 
vzhled a nabízí vyšší 
odolnost proti poškrábání 
než tradiční laky. Ofi ciální 
testy prokazují, že Coatex 
je až o 65% odolnější proti 
poškrábání než standardní 
práškové barvy. Dále 
Coatex vyžaduje poloviční 
údržbu ve srovnání 
s tradičními barvami.
BARVY