2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
68
CELKOVÉ ŘÍZENÍ KVALITY
Reynaers Aluminium má za cíl, aby byl svými partnery ceněn i za 10 let. Spokojenost zákazníka 
a zajištění kvality jsou úzce provázány. Obě složky stojí vysoko na našem seznamu priorit. 
Usilujeme společně s našimi dodavateli o záruku vysoké kvality.
Certifi kace ISO 9001:2000: prokazujeme stálou kontrolu kvality
Úsilí o kvalitu není u Reynaers Aluminium prázdným pojmem. Neustále a systematicky 
aktualizujeme naši kontrolu kvality, jak osvědčuje náš certifi kát ISO9001:2000
K získání a udržení tohoto certifi kátu jsou všechna naše 
oddělení odpovědná za návrh, vývoj a dodávky našich 
produktů a služeb pravidelně kontrolována.
Qualicoat je zárukou špičkové kvality laku
Všechny naše partnerské lakovny nesou známku evropské 
kvality Qualicoat, která vyjadřuje fakt, že prováděné 
povrchové úpravy splňují specifi cké požadavky s ohledem na 
prodej, trvanlivost, odolnost proti UV-záření, atd. a poskytují 
tak nejvyšší možnou známku kvality lakování.
Qualanod zaručuje optimální kvalitu eloxáže
Všichni naši dodavatelé eloxáže nesou známku evropské 
kvality Qualanod, a tedy splňují specifi cké požadavky tohoto 
druhu povrchové úpravy s ohledem na prodej, trvanlivost, 
odolnost proti UV-záření atd. Nabízíme tak nejlepší 
dosažitelnou záruku kvality eloxáže.
68