2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
CE ŠTÍTKY
CE štítky se nyní používají v celém evropském stavebnictví. Výrobky musí prokazovat shodu 
s příslušnými evropskými směrnicemi. Tyto evropské pokyny mají za cíl podporovat volný pohyb 
výrobků ve stavebnictví v rámci Evropské unie a překonávat technické překážky mezi normami, 
které byly dříve používány v různých zemích. CPD (směrnice o stavebních výrobcích) nyní 
stanoví základní požadavky, které musí výrobky splňovat. Jedná se o:
 Mechanickou 
odolnost,
 Požární 
bezpečnost,
  Hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí,
 Bezpečnost 
uživatele,
 Redukci 
hluku,
  Úsporu energie a tepelné izolace.
CE štítky pro fasády stanovuje norma EN 13830 a pro okna a dveře norma EN 14351-1.
Tato povinnost neplatí pouze pro podniky vyvážející své výrobky do jiných zemí Evropské unie, 
ale i pro ty, které jsou výhradně tuzemské.
Systémy Reynaers nesou tyto CE štítky. To znamená, že jsou plně v souladu s evropskou 
směrnicí o stavebních výrobcích (CPD).
Označení výrobků CE štítky znamená proces, 
který začíná počátečními klasifi kačními 
zkouškami (ITT), kde jsou všechny důležité 
prvky výrobků testovány za účelem zjištění, do 
jaké míry výrobek splňuje normy, které se na 
něj vztahují, a po kterých jsou jim přiděleny 
třídy shody. Druhou významnou položkou 
v CE štítcích je kontrola řízení výroby (FPC). 
Tím je zajištěno, že jsou výrobky vyráběny 
za kontrolovaných podmínek, a že každý 
výrobek splňuje požadavky, které jsou 
stanoveny v průběhu ITT.
Reynaers, jako váš partner, je na tuto 
proceduru připraven, a proto vydal brožuru 
týkající se CE štítků a další nástroje, které 
Vás informují o každém kroku nutném pro 
označení výrobku CE štítkem.
do
a
70