2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
CS 86-HI, CS 104
Okna a dveře
CS 86-HI je tepelně vylepšený tříkomorový systém pro okna a dveře, 
který představuje optimální kombinaci estetiky, bezpečnosti a tepelného 
komfortu. Díky polyamidovému pásku vyztuženému skelnými vlákny 
s žebrováním a/nebo komorami se jeho součinitel prostupu tepla U
f
 pro 
některé kombinace profi lů dostal až na hodnotu 1,2 W/m
2
K, což z něho 
dělá efektivní a vysoce tepelně izolovaný systém. Pružné izolační pásky 
ve dveřních křídlech eliminují ohýbání profi lů vlivem rozdílu teplot vně 
a uvnitř.
Systém nabízí dovnitř otvíravá okna a dovnitř a ven otvíravé dveře 
v několika tvarových designech. Dále umožňuje zvolit několik variant 
prahového provedení, aby co nejlépe splnil představy zákazníka.
Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru.
CS 104 je systém určený pro nízkoenergetické domy. Hodnota součinitele 
prostupu tepla U
f
 < 0,8 W/m
2
K.
17
UPD
A
TED
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY CS 86-HI
FUNCTIONAL
HIDDEN VENT
Min. pohledová šířka 
dovnitř otvíravé okno
Rám
51 mm
70 mm
Křídlo
35 mm
0 mm
Min. pohledová šířka 
dovnitř otvíravé dveře
Rám
68 mm
Křídlo
76 mm
Stavební hloubka okna
Rám
77 mm
77 mm
Křídlo
86 mm
79 mm
Hloubka zasklívací drážky
25 mm
17 mm
Tloušťka zasklení
až 62 mm
až 46 mm
VLASTNOSTI CS 86-HI
Neprůzvučnost
R
W
 (C; Ctr) 
≤ 44 (–0; –2) dB, v závislosti na typu skla
Vzduchotěsnost
až 600 Pa (třída 4)
Odolnost proti vloupání
WK 2 (dle ENV 1627 – 1630)
Tepelná izolace
U
f
 
≥ 1,2 W/m
2
K, v závislosti na použité kombinaci rámu a křídla
Vodotěsnost
až 900 Pa (třída E900)
Odolnost proti tlaku větru
až 2000 Pa (třída 5)
CS 104
CS 86-HI