2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
CW 60 je vynikající tepelně izolovaný fasádní systém určený pro 
velké prosklené plochy (jeden zasklívací panel může mít hmotnost 
až 450 kg), šikmé, svislé či zakřivené konstrukce, zejména pro 
renovace objektů.
Zasklení je zajištěno pomocí přítlačných lišt s hloubkou zasklívací 
drážky 25 mm. Systém CW 60 nabízí rozsáhlý profi lový sortiment 
a usnadňuje integraci všech typů otvíravých systémů. CW 60 nabízí 
několik variant, které umožňují různý venkovní vzhled.
Lze použít odlišné barvy v interiéru a exteriéru.
CW 60
Fasádní systém
34
NE
W
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY
Varianty
CW 60
CW 60-HI
CW 60-SC
CW 60-SG
Vnitřní viditelná šířka
60 mm
60 mm
60 mm
60/88 mm
Venkovní viditelná šířka
60 mm
60 mm
Strukturální tmel 
nebo EPDM těsnění 
široké 20mm
EPDM těsnění 
široké 27 mm
Tloušťka zasklení
6–44 mm
22–46 mm
27–40 mm
24–36 mm
VLASTNOSTI
Neprůzvučnost
R
W
 (C; Ctr) = 34 (–1;–4) dB/ 48 (–2;–8) dB, v závislosti na typu skla
Vzduchotěsnost
třída A4
Vodotěsnost
až 150 Pa (třída RE)
Odolnost proti tlaku větru
až 2000 Pa