2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
Varianty
CW 86-EF
CW 86-EF (FIXNÍ 
ZASKLENÍ JUNIOR)
CW 86-EF-HI
CW 86-EF-SG
Vnitřní viditelná šířka
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
Venkovní viditelná šířka
68 mm (26 – 16 – 26) nebo 
86 mm (35 – 16 – 36)
86 mm (35 – 16 – 35)
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
spára mezi skly 22 mm
Tloušťka zasklení
4–38 mm
6–38 mm
30–50 mm
6–36 mm
39
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY – MODULOVÁ FASÁDA
ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY – POLO-MODULOVÁ FASÁDA
Varianty
CW 86
CW 86-SG
Vnitřní viditelná šířka
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
86 mm (38,5 – 9 – 38,5)
Venkovní viditelná šířka
68 mm (28 – 16 – 28) nebo 
86 mm (35 – 16 – 35)
spára mezi skly 22 mm
Tloušťka zasklení
4–38 mm
6–36 mm
VLASTNOSTI
Neprůzvučnost
R
W
 (C; Ctr) 
≤ 41 (–2;–5) dB, v závislosti na typu skla
Vzduchotěsnost
až 600 Pa (třída A4)
Tepelná izolace
U
f
 
≥ 1,5 W/m
2
K, v závislosti na použité kombinaci profi lů
Vodotěsnost
až 900 Pa (třída RE)
Odolnost proti tlaku větru
až 2000 Pa