2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
56
Bezpečnostní systémy Reynaers zahrnují produkty požární a kouřové ochrany a systémy proti 
vloupání a průstřelu. Tyto systémy nijak neomezují možnosti vzhledu a širokou paletu barev. 
Reynaers podrobně sleduje poslední technický vývoj v oblasti systémů pro bezpečnost. Pro 
všechny naše systémy předkládáme výsledky zkušebních protokolů, ty v mnoha případech 
značně převyšují stávající normy.
1. Ochrana proti vloupání
Reynaers nabízí na výběr několik úrovní odolnosti proti vloupání. Tato klasifi kace je 
založena na typu narušitele, jeho chování, místě použití a riziku. Existují různé možnosti 
pro zvýšenou bezpečnost hliníkových oken, dveří a posuvných dveří. Například tvar speciálních 
bezpečnostních kování s několika zamykacími body nebo výztuhy v oblasti zasklení. Navíc 
kovové díly kování jsou zakomponovány do systému bez možnosti odvrtání nebo vysunutí. 
Toto provedení téměř znemožňuje zlodějům vyvrtat nebo páčidlem otevřít okno. 
2. Ochrana proti ohni a kouři
V současné době vzrůstá počet případů požadavků na požární odolnost. Proto je pro Reynaers 
velice důležitý vývoj nových výrobků. Od začátku se Reynaers rozhodl poskytnout svým 
zákazníkům úplné řešení vývojem požárně odolných pevných stěn a dveří (CS 68-FP EI30, 
CS 77-FP EI30 a EI60) a fasád (CW 50-FP EI30 a EI60). Všechny zkoušky jsou prováděny 
v souladu s posledními Evropskými normami (EN 1363-1 a všemi souvisejícími normami). 
Touto cestou poskytujeme nejširší možné pokrytí běžných požadavků protipožárními systémy 
Reynaers.
3. Odolnost proti průstřelu
Systémy odolné proti průstřelu (CS77-BP pevné, otvíravě-sklopné, dovnitř a ven otvíravé) 
jsou v první řadě používány do vojenských nebo administrativních budov a také do bank 
a poštovních úřadů, jelikož tato bezpečnostní řešení poskytují vyšší odolnost vůči vnějšímu 
poškození (střelnými zbraněmi). Výrobky jsou zkoušeny použitím několika typů kalibrů 
v laboratoři pro balistický výzkum podle evropské normy EN 1522-1.
4. Odolnost proti zemětřesení
V zemích, kde zemětřesení je reálným rizikem, musí být systémy zkoušeny na odolnost proti 
otřesům. Technické specifi kace a požadavky závisí ve velké míře na zemi a typu projektu. 
Reynaers již projekty s odolností proti seismickým otřesům v některých zemích realizoval, 
např. v Instambulu, Kazachstánu nebo v Íránu.
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
1.
2.
3.
3.
4.