2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
REYNAERS SOFTWARE
Aby měli zpracovatelé systému možnost kalkulovat a zpracovávat projekty, nabízí jim Reynaers 
řadu softwarových produktů, které obsahují systémy profi lů a příslušenství Reynaers. Technické 
a obchodní informace jsou v softwaru průběžně aktualizovány.
1. ReynaPro
Standard pro vaše kalkulace
Výpočtový 
software 
ReynaPro nabízí 
zpracovatelům 
možnost vytvářet 
všechny potřebné 
informace k tvorbě 
přehledných 
a přesných nabídek 
při tendrování 
projektů. 
ReynaPro vytváří cenové nabídky, seznamy 
materiálu, výrobní plány a lze jej také využít 
k automatizaci výroby při propojení počítače 
s výrobním zařízením. Kalkulace jsou možné 
pro všechny typy systémů. Aktuální data 
a software lze stahovat přes internet.
Ačkoli je ReynaPro velmi komplexní systém, 
je tvořen z modulů a je přizpůsobitelný všem 
fi remním potřebám.
Hlavní výhody
Snadné vkládání prvků pro rychlé výsledky
Je možné rychlé vkládání všech typů systémů 
pomocí jednoduchých dialogových oken. 
Všechny údaje lze zobrazit pro vnitřní a venkovní 
pohledy, které lze během vkládání měnit.
Přesné rozpočty 
šetří čas 
a materiál
Systém vytváří 
rozpočty a optima-
lizace nákupních 
cen, prodejních 
cen, objednávací 
a nářezové listy 
profi lů, kování 
a zasklení.
Účinné spojení s programem Word 
pro profesionální nabídky pro zákazníky
Na základě rozpočtu lze vytvořit různé typy 
dokumentů a zapracovat je do textového 
editoru, Wordu, Excelu či jiného programu.
Elektronické objednávání umožňuje rychlé 
a bezchybné zpracování
Seznamy materiálu se skládají z profi lů, 
spojovníků, příslušenství a těsnění. 
Pomocí Elektronického Objednávkového 
Systému (EOS) lze seznam materiálu 
poslat elektronickou formou do společnosti 
Reynaers, která zajistí správné a rychlé 
zpracování.
Efektivní montáž díky vyspělé přípravě 
na pracovišti
Dokumentace vám poskytne podklady k tomu, 
jak skládat jednotlivé položky: každý profi l, 
každá součástka, každý kus skla a každý díl 
příslušenství mají stanovený samostatný 
popis pro 
výrobu. Možnost 
odeslání výsledků 
zpracované 
zakázky rovnou 
do pily nebo 
obráběcího 
centra umožňuje 
předejít chybám 
při řezání.
Spojení s CAD programem
Je možno provést jednoduchý výstup do dxf 
nebo dwg formátu. Program má vytvořeno 
propojení s AutoCADem. Vygenerované řezy 
jsou velmi přesné a vzhledově sympatické. 
Volitelně lze také využívat vlastního 
integrovaného CAD prostředí.
 
60