2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
61
Rozhraní pro 3D systémy sloužící 
k virtuálním vizualizacím s přesnými 
rozměry
Import 3D prvků z různých CAD 
konstrukčních systémů a programů pro zimní 
zahrady, jako například program Cover pro 3D 
konstrukce zimních zahrad.
Data pro strojní operace
Pily a CNC stroje od mnoha výrobců jsou 
podporovány programem ReynaPro. 
Automatické odhalení případné výrobní 
kolize zajišťuje správný výsledek. Používáním 
čárových kódů na štítcích program zaručuje, 
že budou správně zadány činnosti na 
správném profi lu.
Výpočty základních momentů setrvačnosti 
a hodnot součinitele prostupu tepla
2. Reynaers Statica
Ideální pro kalkulaci momentů setrvačnosti
Program Reynaers Statica byl speciálně 
vyvinut pro společnost Reynaers, aby svým 
zpracovatelům umožnil statické výpočty 
hliníkových konstrukcí s ohledem na tlak 
větru, výšku budovy, tloušťku zasklení, tvar 
profi lů a bezpečnostní součinitele...
Konečný výsledek vyjadřuje hodnotu 
potřebného momentu setrvačnosti Ix a Iy 
v cm
4
 podle příslušných norem.
  Způsobilost kalkulovat okna, dveře, zimní 
zahrady a fasádní stěny pomocí typických 
modelů
  Počítá podle příslušných norem
  Vytváří vzhledné výstupy s obchodními 
a technickými daty včetně hodnot 
použitých pro výpočet momentů 
setrvačnosti Ix a Iy
  Uživatelsky přátelské rozhraní
3. BS Control
Software pro výpočet následujících parametrů:
  Diagramy zastínění vlivem umístění 
slunolamů na fasádě
  Výpočty slunečních úhlů
  Výpočty snížení denního světla vlivem 
sluneční clony
  Výpočty vlivu slunečních clon na 
energetické vlastnosti fasády
4. U-TOOL
Nástroj pro výpočet hodnoty tepelné 
izolace
Jednoduchý nástroj, který obsahuje knihovnu 
předdefi novaných konfi gurací, vám umožní 
efektivně vypočítat 
izolační hodnoty 
a ujistí Vás, že 
energetická 
náročnost systémů 
je v souladu 
s ofi ciálními 
evropskými 
normami.
Výhody, které 
tento nástroj nabízí, jsou mimo jiné získání 
hodnot pro jejich použití ve výpočtu energie, 
jednoduchá online správa vlastních projektů 
a obrovská úspora času.
Tento pravidelně aktualizovaný nástroj vám 
pomůže snadno vybrat alternativní řešení 
a vytvořit dobře vypadající zprávy.
5. VENTILATION TOOL
Snadný způsob, jak spočítat potřeby 
čerstvého vzduchu
Pomocí tohoto nástroje je možné vypočítat 
potřebu přirozeného větrání (proudění 
vzduchu), podle norem větrání. Přirozeným 
větráním se rozumí odvětrávání stavby bez 
použití ventilátoru nebo jiných mechanických 
systémů, ale pomocí rozdílu klimatologického 
tlaku (teplota nebo výška). Čerstvý okysličený 
vzduch se do budovy dostane přes větrací 
otvory do všech odvětrávaných místností 
(obývací pokoj, ložnice) přes vlhké místnosti 
(kuchyň, koupelna, WC, prádelna, atd.) 
do prostor, jako jsou haly a schodiště.
Systém Reynaers Ventalis poskytuje 
samoregulační větrací klapky, které mohou 
být integrovány do oken a dveří. Nástrojem 
Ventilation Tool dokážete navrhnout 
počet ventilačních jednotek do všech 
odvětrávaných místností.