2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
64
Našim zákazníkům je k dispozici velký okruh nástrojů a služeb:
  vždy aktuální technické a obchodní informace na našich 
webových stránkách
  technická podpora a školení, jak teoretické tak praktické
  vybavení a nástroje
  poradenství při automatizaci výrobní linky
  software pro cenové kalkulace, návrhy, objednávky, atd.
  podpora prodeje (obchodní školení, reklamní materiály, 
produktové brožury, atd.)
 veletrhy
  architektonický časopis a webové stránky 
www.alu-inspiration.com pro inspiraci
SLUŽBY REYNAERS
Reynaers Aluminium soustavně naslouchá požadavkům a přáním zpracovatelů, architektů, 
dodavatelů, investorů a koncových uživatelů. Reynaers vyvíjí různé 
technické a obchodní 
nástroje
, které lze účinně užívat k práci mnoha způsoby.
 
REFERENCE B
OOK