2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
67
SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA 10 LET
Naše oddělení kontroly kvality provádí v každé fázi výrobního procesu velmi přísné kontroly, 
které nám umožňují zaručit, že náš systém splňuje technická osvědčení a normy. Navíc 
poskytujeme 10tiletou systémovou záruku. Vztahuje se na hliník, lakovaný nebo eloxovaný 
povrch a zároveň na izolaci a příslušenství.
PŘEDMĚT ZÁRUKY
Produkty dodávané fi rmou Reynaers Aluminium mají následující vlastnosti a/nebo záruky, 
s výjimkou položek popsaných v okruhu „platnosti“ a „výjimky“.
HLINÍK
Normy extrudovaného hliníku:
  Norma EN 573, části 3 a 4;
  Mechanické vlastnosti – norma EN 755, část 2;
  Tolerance – norma DIN 17 615 a EN 12020 část 2;
Normy válcovaného hliníku:
  Složení lakovaného hliníku – normy EN AW 1050 H24 
a EN 573 část 3;
  Složení eloxovaného hliníku – normy EN AW 5005 H14 AQ 
a EN 573 část 3;
  Mechanické vlastnosti – norma EN 485 část 2;
  Tolerance – norma EN 485 část 4.
LAKOVÁNÍ A ELOXÁŽ
10tiletá záruka na:
  Odlupování, šupinkovatění a puchýře;
  Korozi a nitkovitou korozi materiálu AlMgSi0.5F22 (AW6060) se složením Zn 0,15%; 
0,02% Cu; Pb 0,022%; Si 0,30–0,55%; Fe 0,10–0,30%;, Mg 0,35–0,60%; Mn 0,10%; 
Cr 0,05%; Ti 0,10%; ostatní prvky jednotlivě 0,05%, celkem 0,15%, po ošetření T66;
  Odolnost proti UV záření, změnu barvy a ztrátu lesku přesahující tolerance předpisů 
Qualicoat a Qualanod (poslední vydání).
IZOLACE
10tiletá záruka na:
  Přilnavost polyamidových pásků a hliníku;
  Zachování tepelných a mechanických vlastností izolátorů, v rámci vymezení v technických 
specifi kacích.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příslušenství, těsnění a plastové profi ly:
  Záruka 10 let na vlastnosti, funkčnost a vzhled, ve smyslu omezení technickými specifi kacemi;
  Lakování a eloxáž: viz výše;
  Záruka 5 let na opotřebovatelné díly lze uplatnit pro použití na bydlení.