2009
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2010
01
02
03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
© 2010 CEMRB
background image
70
70
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hliník je mimořádně recyklovatelný materiál, který prokazuje stálou kvalitu v celém procesu 
recyklace. To vede k vysoké recyklovatelnosti systémů Reynaers na konci jejich životnosti.
Vždy jsme byli v popředí vývoje úspor energie a udržitelných produktů.
Díky tuhosti a trvanlivosti hliníku se fi rmě Reynaers podařilo vytvořit štíhlé profi ly, které 
umožňují maximální prostup světla, což vede ke zdravému a příjemnému vnitřnímu prostředí.
Integrace vnějších žaluzií s našimi fasádními systémy nabízí možnost kontroly energetické 
účinnosti budovy a možnosti vyhnout se použití energeticky náročných klimatizací. Další 
variantou je spojení solárních systémů s našimi inovovanými fasádami.
Rozvoj našich výkonných izolovaných výrobků vede k vysoké účinnosti budov, které jdou nad 
rámec požadované úrovně energetické účinnosti.
To vše tedy umožňuje splnění světových standardů pro šetrné budovy 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment 
Metodology).
Tyto dva příklady metod národního posuzování stanoví standardy 
v oblasti návrhů šetrných budov.
Tyto certifi kace ukazují, že budovy jsou postaveny s ohledem na otázky životního prostředí, jako 
jsou: energetické náročnosti budovy, recyklace materiálů, využívání vody, pohodlí lidí uvnitř 
budovy, využití obnovitelných zdrojů energie, umístění budovy...
Jedná se o dobrovolné certifi kace, které lze získat po přísné proceduře, která zaručuje splnění 
různých kritérií.